• Regulamin

 

Regulamin

 

1) Język

Wszystkie sprawy dotyczące regulaminu prowadzone są w języku polskim.

 

2). Właściciel sklepu

Właścicielem sklepu www.barshop.pl jest:

Firma Wiko

Wieslaw Najder

ul.Pogodna 13

76-200 Strzelino

Polska

NIP 839 288 47 123). Zamówienie

3.1 W celu dokonania zakupu należy wypełnić prawidłowo formularz, Firma Wiko może odmówić sprzedaży między innymi gdy:

3a).wpisywane dane do formularza nie są prawdziwe informacje.

3b). dane są niepełne lub nieprawidłowe

3c) nie można nawiązać kontaktu z klientem

3d) podany adres e-mail jest nieprawidłowy

3.2 Zakupy w sklepie barshop.pl może dokonywać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia za wiedzą i zgodą prawnego opiekuna.

3.3 Zamawiający ma możliwość wybrania form zapłaty, zgodnie z informacjami pojawiającymi się na stronie sklepu barshop.pl podczas składania zamówienia.

3.4 Do każdej przesyłki dołączamy paragon fiskalny lub fakturę VAT. Zamawiający ma możliwość wybrania form zapłaty, zgodnie z informacjami pojawiającymi się na stronie sklepu barshop.pl

W przypadku wystawienia faktury prosimy o podanie wszystkich niezbędnych danych do wystawienia faktury (nr NIP adres i nazwę firmy)

3.5 Firma WIKO nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn niezależnych.

 

4) Potwierdzenie zamówienia

Klient po dokonaniu zakupu w sklepie otrzyma maila z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

Prosimy o sprawdzenie także wiadomości „Spam” gdyż w niektórych przypadkach może się zdarzyć, że potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie skierowane do folderu „Spam”

4a Firma Wiko zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży towaru w przypadkach niezależnych od firmy Wiko – braki u producentów, dostawców itp. w takim przypadku zamawiający zostanie powiadomiony drogą mailową.

 

5) Wysyłka zamówienia

5.1

Zasadniczy czas realizacji zamówienia wynosi 2-8 dni roboczych, po otrzymaniu wpłaty na konto firmy Wiko lub po otrzymaniu wiadomości o wysyłce za pobraniem, wyjątkiem są produkty w opisie których podany jest dłuższy czas wysyłki.

5.2

Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu rejestracyjnym, przez wybraną formę dostawy towaru (kurier)

5.4 Odbiór osobisty

Możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie firmy Wiko ul.Pogodna 13 76-200 Strzelino możliwa jest wyłącznie po uprzednim ustaleniu (telefonicznie lub mailowo) dokładnej daty i godziny odbioru towaru

5.5

Firma Wiko nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towarów, które wynikły z przyczyn od niej niezależnych.

5.6

W przypadku gdy któryś z artykułów będzie chwilowo niedostępny, poinformujemy o tym Państwa e-mailem bądź telefonicznie.

5.7

Przy braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn wynikających ze strony firmy WIKO skontaktujemy się z Kupującym w celu uzgodnienia sposobu realizacji transakcji lub anulowania zamówienia.

5.8

Urlop - powiadomienie o późniejszym terminie wysyłki

Informację o przesunięciu wysyłki powyżej 8 dni roboczych od otrzymania wpłaty, lub wiadomości o zamówieniu za pobraniem udostępnimy na stronie internetowej naszego sklepu, lub bezpośrednio do zamawiającego klienta.

 

6) Docelowy kraj wysyłek

Nasza oferta skierowana jest wyłącznie dla klientów z obszaru Polski, w przypadku zakupu z innego kraju z lub poza Uni Europejskiej prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia kosztów wysyłki, zastrzegamy sobie prawo odmowy wysyłki towaru w przypadku braku wcześniejszego kontaktu ze strony kupującego.7). Ceny oraz wybór płatności

7.1 Podane na stronie sklepu ceny są cenami brutto PLN i zawierają podatek VAT.

7.2 Cena dostawy towaru podana jest oddzielnie w czasie wypełniania formularza zamawiającego

7.3 W przypadku wysyłki towaru poza granice Uni Europejskiej, zamawiający towar zobowiązuje się do opłaty wszelkich opłat i ceł związanych z zakupem towaru w sklepie barshop.pl

7.4 płatność przelewem na konto firmy WIKO:

Własciciel konta firma WIKO Wieslaw Najder

BANK ALIOR

Konto Nr. 29 2490 0005 0000 4510 7698 8916

7.5 zamawiający ma możliwość płatności przy dostawie towaru – ZA POBRANIEM

7.6  możliwość szybkiej płatności online - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

8) Koszt transportu

Kurier DHL paczka do 30 kg  18 zł

Kurier DHL za pobraniem do 30 kg 23 zł

In Post Paczkomaty do 30 kg 14,99 zł

 

9). Zwrot towaru:

9.1

Towar może być zgłoszony do Zwrotu tylko przez klienta zamawiającego, który zakupił go w w sklepie internetowym barshop.pl

Zwrot towaru może być skutecznie dokonany, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące przesłanki:

9.2

od momentu zakupu towaru, tj. daty jego sprzedaży (daty paragonu lub faktury) nie upłynęło więcej niż 14 dni,

9.3

towar znajduje się w aktualnej ofercie sklepu barshop.pl

9.4

towar był nieużywany, nie jest pozbawiony folii ochronnych i nie jest uszkodzony, towar posiada oryginalne opakowanie

9.5

Firma Wiko potwierdziła gotowość przyjęcia Zwrotu w formie pisemnej lub e-mailowej.

9.6

W Zgłoszeniu muszą znaleźć się następujące informacje:

a. numer faktury zakupu towaru,

b. numer seryjny towaru (o ile towar go posiada),

9.7

Warunki przyjęcia zwracanego towaru do sklepu barshop.pl

a. zamawiający towar posiada potwierdzenie (awizację) gotowości przyjęcia zwrotu przez firmę Wiko

b.Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący/zamawiający

Sklep Internetowy barshop.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

c. Kupujący opakuje towar w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu,

d. Kupujący/ zamawiający zapłaci na rzecz firmy WIKO opłatę manipulacyjną w wysokości 10% ceny netto zwracanego towaru, tytułem wynagrodzenia za czynności firmy Wiko związane z przyjęciem zwrotu towaru. Należność zostanie potrącona z należnej Kupującemu płatności za zwrócony towar.

e. Odmowa przyjęcia Zwrotu i odesłanie towaru przez firmę WIKO może nastąpić w przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki określone w punktach powyżej.

f. W przypadku zwrotu pieniędzy za towar, firma WIKO nie zwraca kosztów przesyłki.

 

10).Reklamacje

10.1).

Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru na koszt zamawiającego na adres WIKO Wiesław Najder ul.Pogodna 13 76-200 Strzelino wraz z dowodem zakupu i dołączonym krótkim opisem reklamacji,

10.2).

koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, firma WIKO zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, koszty zwrotu (wysyłki) towaru nie mogą być większe niż te które poniosła firma Wiko przy sprzedaży towaru.

10.3).

Firma Wiko musi być musi być powiadomiona przez zamawiającego o reklamacji przed wysyłką zwrotną reklamowanego towaru. (telefonicznie lub mailowo)

10.4).

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy.

10.5).

Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz braku towarów w przesyłce muszą być zgłoszone przy odbiorze przesyłki (zamawianego towaru) bezpośrednio u kuriera, oraz przez sporządzenie w obecności kuriera protokołu reklamacyjnego o braku lub uszkodzeniu towaru.

10.6).

W przypadku osobistego odbioru paczek przez zamawiającego w „Paczkomatach In Post” zamawiający Klient w czasie odbioru i stwierdzeniu uszkodzenia paczki zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie infolinię firmy In Post, numer telefonu do infolinii znajduje się w panelu administracyjnym „Paczkomatu” i zastosować się do regulaminu reklamacyjnego firmy InPost.

10.7).

W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe z powodu wyczerpania zapasów towaru lub innych przyczyn, firma WIKO zwróci zamawiającemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

10.8).

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera lub monitora zamawiającego (kolor, proporcje) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

 

 

11). Informacje dla klienta o RODO

W związku z zastosowaniem od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Państwa żadne działanie lub kontakt z nami.

 

11.1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest firma: WIKO Wieslaw Najder ul. Pogodna 13 76-200 Strzelino

11.2. INFORMACJA O POZYSKANIU DANYCH

Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu. Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie podczas zakładania konta, zapisaniu się do newslettera, dokonania wpisu na naszej stronie bądź w związku z innymi działaniami dokonywanymi przez Panią/Pana na naszej stronie (np. zakupem towarów).

11.3.CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu:
a) umożliwienia Pani/Panu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości naszej strony internetowej za pośrednictwem zarejestrowanego konta,
b) umożliwienia Pani/Panu kontaktu z naszym sklepem za pomocą formularza
kontaktowego bądź inną dostępną na naszej stronie formą kontaktu, c) obsługi newslettera,
d) wpisów dotyczących oferowanych towarów (np. recenzji towaru)

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

11.4. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Wiesław Najder adres: ul.Pogodna 13 76-200 Strzelino tel: 0048 530053141 adres e-mail najder.w@vp.pl

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ( jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z inspektorem danych osobowych.

 

11.5. ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: firmom kurierskim, firmom księgowym, firmom obsługującym płatności elektronicznej

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

11.6 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, (chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych)a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.