• Zwroty i reklamacje

9). Zwrot towaru:

Punkt regulaminu 9 i 109.1

Towar może być zgłoszony do Zwrotu tylko przez klienta zamawiającego, który zakupił go w w sklepie internetowym barshop.pl

Zwrot towaru może być skutecznie dokonany, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące przesłanki:

9.2

od momentu zakupu towaru, tj. daty jego sprzedaży (daty paragonu lub faktury) nie upłynęło więcej niż 14 dni,

9.3

towar znajduje się w aktualnej ofercie sklepu barshop.pl

9.4

towar był nieużywany, nie jest pozbawiony folii ochronnych i nie jest uszkodzony, towar posiada oryginalne opakowanie

9.5

Firma Wiko potwierdziła gotowość przyjęcia Zwrotu w formie pisemnej lub e-mailowej.

9.6

W Zgłoszeniu muszą znaleźć się następujące informacje:

a. numer faktury zakupu towaru,

b. numer seryjny towaru (o ile towar go posiada),

9.7

Warunki przyjęcia zwracanego towaru do sklepu barshop.pl

a. zamawiający towar posiada potwierdzenie (awizację) gotowości przyjęcia zwrotu przez firmę Wiko

b.Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący/zamawiający

Sklep Internetowy barshop.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

c. Kupujący opakuje towar w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu,

d. Kupujący/ zamawiający zapłaci na rzecz firmy WIKO opłatę manipulacyjną w wysokości 10% ceny netto zwracanego towaru, tytułem wynagrodzenia za czynności firmy Wiko związane z przyjęciem zwrotu towaru. Należność zostanie potrącona z należnej Kupującemu płatności za zwrócony towar.

e. Odmowa przyjęcia Zwrotu i odesłanie towaru przez firmę WIKO może nastąpić w przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki określone w punktach powyżej.

f. W przypadku zwrotu pieniędzy za towar, nie zwracamy kosztów przesyłki.

 

10).Reklamacje

 

10.1).

Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru na koszt zamawiającego na adres WIKO Wiesław Najder ul.Pogodna 13 76-200 Strzelino wraz z dowodem zakupu i dołączonym krótkim opisem reklamacji,

10.2).

koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, firma WIKO zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, koszty zwrotu (wysyłki) towaru nie mogą być większe niż te które poniosła firma Wiko przy sprzedaży towaru.

10.3).

Firma Wiko musi być musi być powiadomiona przez zamawiającego o reklamacji przed wysyłką zwrotną reklamowanego towaru. (telefonicznie lub mailowo)

10.4).

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy.

10.5).

Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz braku towarów w przesyłce muszą być zgłoszone przy odbiorze przesyłki (zamawianego towaru) bezpośrednio u kuriera, oraz przez sporządzenie w obecności kuriera protokołu reklamacyjnego o braku lub uszkodzeniu towaru.

10.6).

W przypadku osobistego odbioru paczek przez zamawiającego w „Paczkomatach In Post” zamawiający Klient w czasie odbioru i stwierdzeniu uszkodzenia paczki zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie infolinię firmy In Post, numer telefonu do infolinii znajduje się w panelu administracyjnym „Paczkomatu” i zastosować się do regulaminu reklamacyjnego firmy InPost.

10.7).

W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe z powodu wyczerpania zapasów towaru lub innych przyczyn, firma WIKO zwróci zamawiającemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

10.8).

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera lub monitora zamawiającego (kolor, proporcje) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.